Đăng ký ứng tuyển  Trang chủ > Quy trình

  Quy trình

  Nhằm giúp người lao động hiểu rõ hơn về chương trình thực tập sinh do công ty tổ chức, dưới đây là các bước quy trình chung mà người lao động phải thực hiện để có thể nhập cảnh làm việc tại Nhật Bản.
  Bước 1: Đăng ký hồ sơ ứng viên Bước 2: Sơ tuyển hồ sơ Bước 3: Phỏng vấn trực tiếp (Có sự tham gia của Công ty tiếp nhận thực tập sinh tại Nhật Bản. Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ xin Visa nhập cảnh Bước 5: Đào tạo và giáo dục định hướng Bước 6: Xuất cảnh
  Đăng ký ứng tuyển   
   Liên hệ